:::: MENU ::::
Monthly Archives: December 2011

Örnekler

Bu kadar tanımlardan sonra derslerin sıkıcı geçmemesi için bir yazımızada örnekler ile süsleyelim.
Örnekler üzerinde çeşitli ayrıntılarıda anlatmaya çalışacağım Continue Reading


Fonksiyonlar

C’de alt programlara fonksiyon denir. Fonksiyon sözcüğü burada matematiksel anlamıyla değil
diğer programlama dillerinde kullanılan, “alt program”, “prosedür”, “subroutine” sözcüklerinin
karsılığı olarak kullanılmaktadır.
Fonksiyonlar C dilinin temel yapı taslarıdır. Çalıstırılabilen bir C programı en az bir C
fonksiyonundan olusur. Bir C programının olusturulmasında fonksiyon sayısında bir kısıtlama
yoktur. Continue Reading


Sabitler

SABİTLER
Veriler ya nesnelerin içerisinde ya da doğrudan sabit biçiminde bulunurlar. Sabitler nesne
biçiminde olmayan, programcı tarafından doğrudan girilen verilerdir. Sabitlerin sayısal
değerleri derleme zamanında tam olarak bilinmektedir. Örneğin : Continue Reading


Veri Türleri

tamsayı veri türleri (integer types)
C dilinin toplam 4 ayrı tamsayı veri türü vardır ancak her birinin kendi içinde isaretli ve isaretsiz biçimi
olduğundan, toplam tamsayı türü 8 kabul edilir.
Đsaretli (signed) tamsayı türlerinde pozitif ve negatif tam sayı değerleri tutulabilirken, isaretsiz (unsigned) veri
türlerinde negatif tamsayı değerleri tutulamaz.
Bu türleri sırasıyla inceleyelim: Continue Reading


Genel Kavramlar ve Terimler

Atomlar ve Türleri

Bir programlama dilinde yazılmış anlamlı en küçük parçalarına “atom” denir.
C ve C++ dillerinde atomlar aşağıdaki gruplardan birine aittiri.

1.Anahtar Sözcükler
Programlama dili taraafında önceden belirlenmiş anlamlara sahip atomlardır.Bunlar kaynak dosya içerisinde başka bir anlama gelecek biçimde kullanılamaz.
Bunları değişken ismi olarak kullanmak geçerli değildir.C dilinde C 99 standartlarından sonra toplam 37 anahtar sözcük mevcuttur.
Bunlar: Continue Reading


Merhaba Dünya!

#include

int main()
{

printf(“Merhaba Dunya n”);
getchar();

return 0;
}

/* 1.Bölüm->

Merhaba Arkadaşlar.Her yazılım dilinin ilk kodlaması olan Merhaba Dunya ile bizlerde bir giriş yaptık.Programlamanın tarihi ve C nin tarihi ile ilgili yazı yazmak istemiyorum.Ben Kodlamaya giriş yapmak istiyorum. C derslerinde kaynak olarak Necati Ergin hocanın ders notlarından alıntılar yapacağım. Continue Reading