:::: MENU ::::
Monthly Archives: January 2012

Klavyeden Değer Okunması

T bir tür olmak üzere, klavyeden T türünde bi değer okumak için aşağıdaki türden bir ifade kullanılır.

T.Parse (System.Console.ReadLine())


	int val;
	val = int.Parse(System.Console.ReadLine());
	

public static void Main()
{
	double result, val;

	System.Console.Write("Lutfen bir sayi giriniz: ");
	val = double.Parse(System.Console.ReadLine());
	result = System.Math.Sqrt(val);
	System.Console.WriteLine(result);
}

Not: C# büyük/küçük harf duyarlılığı olan (key sensitive) bir programdır. Yani tıpkı Java, C/C++’ta olduğu gibi büyük harfler ve küçük harfler farklı karakterler olarak ele alınır. Ayrıca C#’ta değişken isimleri UNICODE karakterlerden oluşturulabilir. Gerçekten de C# standartlarında derleyicinin kaynak kod olarak UNICODE UTF8 formatını kabul etmesi gerektiği belirtilmiştir. Visual Studio IDE’si kaynak kodları UTF8 olarak oluşturmaktadır. Yani özetle biz C#’ta değişken isimlendirirken türkçe karakterleride kullanabiliriz.

Not: Değişkenlerin anlamlı ve telaffuz edilebilir olması istenen bir özelliktir. Uzun değişken isimlendirmelerinde büyük harflendirme (capitalization) değişik biçimlerde uygulanabilmektedir. Klasik Unix tarzı isimlendirmede birden fazla sözcük içeren değişken isimleri küçük harflerle aralarına alt tire (_) konarak harflendirilir. Örneğin:
numbers_of_sectors
get_value
big_number

Pascal tarzı isimlendirmede alt tire kullanılmaz ve her sözcüğün ilk harfi büyük yazılır. Örneğin:
NumberOfSectors
GetValue
BigNumber

Deve notasyonunda (camel casting) ilk sözcüğün tamamı küçük harflerle yazılır. Sonraki her sözcüğün yalnızca ilk harfi büyük yazılır. Örneğin:
numberOfSectors
getValue
bigNumber

C#’ta önerilen harflendirme şöyledir:

1. İsim alanı isimleri, sınıf isimleri ve public eleman isimleri Pascal tarzı isimlendirilir.
2. Sınıfın public olmayan elemanlarının isimleri ve yerel değişken isimleri Deve notasyonuyla harflendirilir.


Bazı Matematiksel Metodlar

“System” isim alanındaki “Math” isimli sınıfın çeşitli static metodları bazı temel matematiksel işlemleri yapmaktadır.
Math sınıfının “Sqrt” isimli metodu parametresiyle verilen bir sayının kareköküne geri döner.public static double Sqrt(double d)

public static void Main()
{
	double result;

	result = System.Math.Sqrt(10D);
	System.Console.WriteLine(result);
}

Math sınıfının “Pow” metodu kuvet alma işlemini yapar. Metod x üzeri y değeriyle geri dönmektedir.


public static double Pow(double x, double y)

public static void Main()
{
	double result;

	result = System.Math.Pow(2D, 8D);
	System.Console.WriteLine(result);
}
	

Sin, Cos, Tan, Atan, Asin, Acos” metodları açı değerini double bir parametreyle alır, bunların trigonometrik karşılıklarını geri dönüş değeri olarak verir. Math sınıfının “Log” isimli metodu e tabanına göre logaritma alır. “Log10” isimli metod 10 tabanına göre logaritma almaktadır.


	public static double Log10(double d)

Metodların Parametre Değişkenleri

Metodların parametre değişkenleri parametre parantezinin içerisinde bildirilirler. Parametre bildiriminin genel biçimi şöyledir:

<tür><isim>, <tur><isim>, …

Örneğin:

public static void Foo(int a, long b)
{
//…
}

Continue Reading


Metodlar

C# saf bir programla dilidir. Bu nedenle metodlar sınıf içinde bulundurulmalıdır.

[erişim belirleyicisi][static]<geri dönüş değerinin türü><metod ismi>([panel bildirimi])

Erişim belirleyicisi şunlardan biri olabilir:
Erişim belirleyicisi hiç yazılmamışsa private olarak kabul edilir. Bir metod static olabilir ya da olmayabilir. Biz şimdilik metodları static olarak alacağız.
Continue Reading


Yerel Değişkenlerin Faaliyet Alanları

Bildirilmiş bir değişkeni belirli bir program parçasında kullanabiliriz. Bir değişkenin kullanılabildiği kullanım alanına o değişkenin Faaliyet Alanı (scope) denir.
Bir metodun bir ana bloğu olmak zorundadır. Fakat o ana bloğun içinde biz istediğimiz kadar iç içe ve ayrık blok açabiliriz.
C#’ta yerel değişkenler bildirim yerinden sonra bildirildikleri blokta ve o bloğun kapsadığı bloklarda kullanılabilir. Fakat blok dışında kullanılamazlar. Örneğin:
Continue Reading


C#’ın Temel Türleri

Tür (type) bir değişkenin bellekte kaç byte yer kapladığını, içersina hangi formatta bilgi yerleştirileceğini belirten genel bir bilgidir. Her değişkenin bir türü vardır.

Tür Belirten

Anahtar Sözcük

Uzunluk

(byte)

Yapı Karşılığı

Sınır Değerler

int

4

System.Int32

[-2147483648, +2147483647]

uint

4

System.Uınt32

[0, +4294967295]

short

2

System.Int16

[-32768, +32767]

ushort

2

System.Uınt16

[0, +65535]

long

8

System.Int64

[-9223372036854775808, +9223372036854775807]

ulong

8

System.Uınt64

[0, +18446764073709551615]

sbyte

1

System.Sbyte

[-128, +127]

byte

1

System.Byte

[0, +255]

char

2

System.Char

[0, 65535]

float

4

System.Single

double

8

System.Double

decimal

16

System.Decimal

28 digit noktalı sayı

bool

1

System.Bool

Continue ReadingFacebook'ta 100'lerce arkadaşınız var ve sizi kimin sildiğini anlayamıyor musunuz?

Unfriend Finder eklentisi sayesinde sizi kimin sildiğini ve kimlerin hesabını kapattığını görebiliyorsunuz.

Ancak eklentiyi yükledikten sonraki zamanlarda sizi silenleri veya hesabını kapatanları görebiliyorsunuz. Araç, aynı zamanda gönderdiğiniz arkadaşlık isteklerini de listeliyor ve kabul edilmediğinde sizi bilgilendiriyor.

Unfriend Finder adındaki “user script”, Chrome, Firefox, Safari, IE ve Opera’da çalışıyor. Chrome’da sadece bir eklenti yüklemeniz yeterli oluyor, Firefox’da ise öncelikle Greasemonkey’i yüklemelisiniz.

Herhangi bir arkadaşınız sizi sildiğinde, bunu bir Facebook uyarısı olarak alıyorsunuz (uyarıyı dilerseniz kapatabilirsiniz).

Unfriend Finder’i yüklemek için tıklayın..Ortak Sınıf Kütüphanesi

.Net’in geniş bir sınıf kütüphanesi vardır. Bu sınıf kütüphanesinde çeşitli işlemleri gerçekleştiren pek çok sınıf bulunmaktadır. Bu geniş kütüphanenin çeşitli bölümleri çeşitli isimlerle de anılmaktadır. Örneğin; kütüphanenin görsel arayüz oluşturulmak için kullanılan bölümüne Forms, veritabanı işlemleri için kullanılan bölümüne ADO.NET, web sayfası hazırlamak için kullanılan bölümüne ASP.NET…vs Yani pek çok bölümü hazırlamak için gerekli bölüm hazır olarak bulunmaktadır. Fakat bizim bunu kullanmabilme becerisine sahip olmamız gerekir. .Net’in sınıf kütüphanesi yalnızca C#’a özgü değildir. Tüm .Net uyumlu dillerinden ortak olarak kullanılmaktadır. Continue Reading