:::: MENU ::::
Monthly Archives: February 2012

Dinamik Kütüphanelerin Kullanılması (dll)

Uzantısı .dll şeklinde bulunan dosyalara dinamik kütüphane dosyaları denir. Aslında .exe formatı ile .dll dosya formatı arasında küçük bir ayrıntıdan başka fark yoktur. Her ikiside PE (Portable Executable) formatına sahiptir. Bu dosyalar arasındaki tek fark .exe dosyanın main metoduna (entry point) sahip olması, diğerinin olmamasıdır. (Şüphesiz dll dosyaları içerisinde de main isimli metodlar bulunabilir fakat artık o main metodları bir başlangıç metodu ifade etmezler.) Bu nedenle .exe dosya çalışır dakat .dll dosyası çalışmaz.
Continue Reading


İsim Arama İşlemleri

İsim (name) dil içerisindeki herhangi bir syntax yapısının ismini ifade eder. Yani isim bir isim alanı ismi olabilir, sınıf ismi olabilir, değişken ismi olabilir ya da henüz görmediğimiz başka bir öğenin ismi olabilir. Bir isimle karşılaşan derleyici kesinlikle onun bildirimini bulmaya çalışır. Bunun için çeşitli faaliyet alanlarına sırasıyla bakılmaktadır. İsim bulunursa isim araması başarıyla sonuçlandırılır, bulunamazsa error oluşur.
Continue Reading


String Sınıfı

system isim alanı içerisindeki String sınıfı, yazılar üzerinde işlem yapan genel bir sınıftır. Bu sınıf çok kullanıldığı için string anahtar sözcüğüyle de karşılanmıştır. Yani string demekle system.string demek tamamen aynı anlamlıdır. String bir sınıf olduğuna göre biz String sınıfı türünden bir değişken bildirdiğimizde aslında bir referans bildirmiş oluruz. string nesnesinin içerisinde hem yazının karakterleri hem de yazının uzunluğu tutulmaktadır.

Continue ReadingRastgele Sayı Üretimi

Bilgisayar rastgele sayıyı, matematiksel işlemlerle üretmektedir. system isim alanındaki Random isimli sınıf bunun için kullanılır. Random sınıfının static olmayan Next isimli aşağıdaki gibi bir metodu vardır.

public int Next (int maxValue)

Bu metod her çağrıldığında [0, maxValue] arasında bir sayıyla geri döner.

Continue Reading


Sınıfların Static Veri Elemanları

Sınıfın static veri elemanlarının toplamda tek bir kopyası vardır. new operatörü ile tahsisat yapıldığında static elemanlar nesne içinde yer kaplayamazlar. Sınıfın static veri elemanlarına, sınıf ismi ve nokta operatörüyle erişilir. Çünkü onlardan toplamda tek bir kopya vardır. Sınıfın static veri elemanları, o sınıf türünden hiç nesne yaratmasak bile zaten yaratılmış olarak bulunurlar.

Continue Reading


Değer Türleri ve Referans Türleri

Türler kategori olarak değer türleri (value types) ve referans türleri (referance types) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Eğer T değer türlerine ilişkinse, T türünden bir değişken bildirdiğimizde bu değişken değerin kendisini tutar. Eğer T kategori olarak referans türlerine ilişkinse, T türünden bir değişken bildirildiğinde o değerin kendisini tutmaz. Yalnızca bir adres tutar. Asıl bilgi o adreste belirtilen bellek bölgesindedir.

Continue Reading


İşlem Öncesi Otomatik Tür Dönüştürmeleri

Derleyici 2 operantlı bir operatörle karşılaştığında önce operantların türlerine bakar. Eğer operantlar aynı türdense işlem yapılır, işlem sonucunda elde edilen değerin türü bu ortak tür türündendir. Eğer operantlar farklı türlerdense, önce operantlar aynı türe dönüştürülür. Sonuç bu ortak tür türünden çıkar. Özet olarak, küçük tür büyük türe dönüştürülmektedir. Örneğin; int ile long işleme sokulsa, int türü long türüne dönüştürülür. sonuç long türünden çıkar. Yalnızca değişkenlerin ve sabitlerin değil, genel olarak her ifadenin bir türü vardır.
Continue Reading


Farklı Türlerin Birbirine Atanması

Atama terimi açıkça yapılan atamaları, metod çağırmasıyla yapılan atamaları ve return işlemiyle yapılan atamaları içeren genel bir terimdir. Bir atama işlemince derleyici sağ tarafta ki ifadenin türünü otomatik olarak sol tarafın türüne dönüştürür ve atamayı ondan sonra yapar. Dolayısıyla T1 türünden T2 türüne doğrudan atama yapılabilmesi için T1 türünden T2 türüne doğrudan dönüştürmenin varolması gerekir. (Yani örneğin; int türünden long türüne atama yapılabilmesi demek int türünden long türüne otomatik dönüştürmenin olması demektir.
Continue ReadingPages:12