:::: MENU ::::
Monthly Archives: April 2012

MS SQL Server Bağlantı Hatası

Bildiğimiz gibi Sql Server in Kurulumu Oracle kadar olmasada bir hayli dert.Bugun beni 30 dakika uğraştıran,bir problemi paylaşmak istiyorum.Dilerim sizler verdiğim bilgiler doğrultusunda hiç uğraşmadan kurup kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki sorunda “state” yazılan yerdeki hata anlamı “Böyle bir Kullanıcı mevcut değildir”.Fakat Siz Kullanıcı oluşturmuş ve gerekli tüm işlemleri yaptığınızdan eminsiniz.İşte burada gözden kaçan ve uğraştıran küçük bir ayrıntı daha var.
Continue ReadingÇöp Toplayıcı Sistem (Garbage Collector)

Anımsanacağı gibi yerel değişkenlerin hepsi stack’te yaratılır. Bunların yaratılmaları ve yokedilmeleri çok hızlıdır. Akış bloktan çıkarken, o blokta bildirilmiş tüm yerel değişkenler yokedilir.
new ile heap’te yarattığımız sınıf nesneleri nasıl yokedilmektedir? C++’ta yoketme için delete isimli ayrı bir operatör kullanılmaktadır. Fakat C# ve Java’da bu işlem otomatik yapılmaktadır. new ile yaratılan her nesneyi belli bir zamanda, belli bir sayıda referans göstermektedir. Buna nesnenin referans sayacı denir. Continue Reading


Property Elemanlar

Sınıfın private bölümündeki veri elemanlarına erişen get ve set metodlarının kolay yazılıp kullanılabilmesi için property kavramı düşünülmüştür. Property get ve set metodlarından başka birşey değildir. C++ ve Java’da property kavramı yoktur. Bu dillerde erişim yine get ve set metodlarıyla yapılmaktadır. Property bildiriminin genel biçimi Şöyledir:

  [erişim belirleyicisi]  

Continue Reading


Kapsulleme (Encapsulation)

Sınıfların doğrudan dışarıyı ilgilendirmeyen elemanları private bölüme konularak gizlenebilir. Böylece sınıfı kullanacak kişiler “çok fazla şey varmış” duygusuna kapılmazlar ve doğrudan kullanabilcekleri elemanlara yönelirler. Sınıfın iç işleyişe yönelik dışarıyı ilgilendirmeyen elemanlarının private bölümünde gizlenmesine kapsülleme denilmektedir. Bir sınıfın için 2 bakış açısı döz konusudur. Birincisi sınıfı tasarlayanların bakış açısıdır. Onlar sınıfın her bölümünü bilmek zorundadır. İkincisi sınıfı kullanan kişilerin bakış açısıdır. Onlar sınıfın yalnızca public bölümüne yoğunlaşabilir.
Continue Reading


Nesne Yönelimli Programlama Tekniği Nedir?

Nesne yönelimli programlama tekniğini (NYPT) tek cümleyle açıklamak mümkün değildir. Fakat kısaca “sınıflar kullanarak program yazma tekniğidir”. NYPT birtakım anahtar kavramların birleşiminden oluşur. Bu anahtar kavramlar tamamen birbirinden ayrık değildir, iç içe geçmiştir. Tüm bu anahtar kavramların ortak amacı algısal kolaylık sağlamaktadır.
Continue Reading


Sınıfların Başlangıç Metodları (Constructer)

Bir sınıf nesnesi new operatörüyle yaratılmak istendiğinde, new operatörü sınıf nesnesini heap’ta tahsis eder, sonra sınıfın ismine başlangıç metodu (constructer) denilen bir metodunu çağırır. Başlangıç metodu referans bildirimi sırasında değil, new operatörüyle sınıf nesnesinin yaratılması sırasında çağrılır. Sınıfın başlangıç metodu sınıf ismiyle aynı türdendir. Örneğin:

class Sample
{
public Sample()   //Başlangıç metodu!
{
      //...
}
//...

Continue Reading


Diziler

Elemanları aynı türden olan ve bellekte ardışıl bir biçimde bulunan veri yapılarına dizi (array) denir. Diziler sayesinde aynı türden çok sayıda değişkeni tek hamlede yaratabiliriz ve bütün elemanlara bir döngü yardımıyla erişebiliriz.

C#’ta diziler bir sınıf gibi organize edilmiştir. Yani dizi aslında bir sınıftır, dizi elemanları dizi nesnesinin içerisindedir, ayrıca dizinin uzunluğuda burda tutulmaktadır.

Continue Reading


Çalışma Ortamı Nasıl Olmalı

Çalışmak için sessiz sakin bir yer bulun. Çok az insan, gürültülü ve dikkat dağıtıcı bir yerde konsantre olabilir. Programlama, beyinsel bir iştir. Derin konsantrasyon ister. Yazılım geliştirmenin bütün aşamaları, özellikle de tasarım ve analiz aşamaları derin düşünmeyi gerektirir. Bu yüzden size bunları sağlayan bir ortam oluşturmalısınız. Yalnız kalın, kulaklık takın, çalışma ortamınızda dikkatinizi dağıtacak şeylerden kurtulmak için ne gerekiyorsa yapın!!