:::: MENU ::::
Monthly Archives: May 2012

Java Temel Bilgiler

Daha önce C# ile ilgili ilk dökümanlarımdavar olan cümleler hemen hemen Java içinde geçerli.Bundan dolayı tekrar tekrar onları yazmayacağım.Daha çok örnek uygulamalar ile ilerlemeyeceğim.Tabi yinede az veya çok Java ile ilgili anlatımlar olacaktır.Java isminin nereden geldiğine söylemek ile başlıyalım.Java Endonezyada Java adasında yetişen bir kahve türüdür ve ismini bu dili geliştirenlerin bu kahvesi çok sevmesinden gelmektedir.Java da Paket kavramı nedir diyerek başlıyalım;
Continue Reading


Türetme İşlemine Çeşitli Örnekler

Eğer yazmak istediğimiz sınıf zaten var olan bir sınıf özelliklerini gösteriyor ve fakat fazlalıkları da varsa türetme işlemi akla gelmelidir.
Bir işyerinde çalışan kişiler sınıflar ile temsil edilebilir. Çalışanın durumu ne olursa olsun onun bir ismi adresi telefonu vs vardır. Tüm bu bilgiler Employee isimli bir taban sınıfta toplanabilir ve sonra bu sınıftan türetmeler yapılabilir
Continue ReadingTüremiş Sınıflarda Erişim Kuralları

Taban sınıfın elemanları, türemiş sınıfın elemanları gibi işlem görmektedir fakat türemiş sınıfın taban sınıfa erişimi biraz kısıtlanmıştır.

1. Türemiş sınıf türünden bir referansla dışarıdan türemiş sınıfın ve taban sınıfın yalnızca “public” kısmına erişilebilir.
2. Türemiş sınıfın içerisinde türemiş sınıfın her bölümüne erişebiliriz fakat taban sınıfın yalnızca “public” ve “protected” bölümlerine erişebiliriz. “Private” bölümüne erişemeyiz.
Continue Reading


Türemiş Sınıflarda Veri Elemanlarının Organizasyonu

Türemiş sınıf türünden bir nesne yalnızca kendi elemanlarını değil, taban sınıfın veri elemanlarını da tutmaktadır. Anımsanacağı gibi bir sınıfın veri elemanları bellekte ardışıl bir blok oluşturmaktadır. İşte türetme durumunda türemiş sınıfın veri eleman bloğu ile taban sınıfın veri eleman bloğu, ardışıl bir blok oluşturmaktadır. Yukarıda yani düşük adreste taban sınıf eleman bloğu, yüksek adreste türemiş sınıfın eleman bloğu bulunur.

Örneğin:
B b=new B();

Continue Reading


Türetme İşlemleri (Inheritance)

Bizim tarafımızdan yada başkaları tarafından yazılmış olan bir sınıfa bir takım elemanlar eklemek isteyebiliriz. Türetme bir sınıfa yeni elemanlar ekleyerek onu genişletmek anlamına gelir. Eğer sınıfın kaynak kodu elimizde varsa orijinalini bozmadan onun bir kopyasını çıkararak eklemeleri kopya üzerinde yapabiliriz. Bu durumda gereksiz bir biçimde eleman yinelemesi olur. Üstelik bu yöntemin kullanılabilmesi için sınıfın kaynak kodlarının elde bulunuyor olması gerekir.
Continue Reading


Enum kullanımına ilişkin “MessageBox” Uygulaması

“System.Windows.Forms.Dll” içerisindeki “MessageBox” isimli sınıf mesaj diyalog penceresi çıkartmak için kullanılır. Bu sınıf aynı zamanda “System.Windows.Forms” isim alanı içerisindedir. Mesaj diyalog penceresi sınıfın static show methodlarıyla çıkartılır. En çok kullanılan Show methodları şöyledir;
Continue Reading


enum TÜRLERİ ve enum SABİTLERİ

Bazen kısıtlı sayıda seçenek sözkonusudur ve bu seçeneklerin ifade edilmesi gerekmektedir. Bunun için yazıları kullanmak ( yani string kullanmak ) okunabilir olsa da iki dezavantajı vardır:

Yazılar yanlış yazılmaya müsaaittir ve yazı işlemleri göreli olarak yavaştır. Örneğin bir oyun programında bir şekle yukarı,sağ, aşağı ya da sola hareket ettiren move isimli bir metot yazacak olalım. metodun parametresi string olsun.
Continue Reading