:::: MENU ::::

Property Elemanlar

Sınıfın private bölümündeki veri elemanlarına erişen get ve set metodlarının kolay yazılıp kullanılabilmesi için property kavramı düşünülmüştür. Property get ve set metodlarından başka birşey değildir. C++ ve Java’da property kavramı yoktur. Bu dillerde erişim yine get ve set metodlarıyla yapılmaktadır. Property bildiriminin genel biçimi Şöyledir:

  [erişim belirleyicisi]  

Continue Reading


Kapsulleme (Encapsulation)

Sınıfların doğrudan dışarıyı ilgilendirmeyen elemanları private bölüme konularak gizlenebilir. Böylece sınıfı kullanacak kişiler “çok fazla şey varmış” duygusuna kapılmazlar ve doğrudan kullanabilcekleri elemanlara yönelirler. Sınıfın iç işleyişe yönelik dışarıyı ilgilendirmeyen elemanlarının private bölümünde gizlenmesine kapsülleme denilmektedir. Bir sınıfın için 2 bakış açısı döz konusudur. Birincisi sınıfı tasarlayanların bakış açısıdır. Onlar sınıfın her bölümünü bilmek zorundadır. İkincisi sınıfı kullanan kişilerin bakış açısıdır. Onlar sınıfın yalnızca public bölümüne yoğunlaşabilir.
Continue Reading


Nesne Yönelimli Programlama Tekniği Nedir?

Nesne yönelimli programlama tekniğini (NYPT) tek cümleyle açıklamak mümkün değildir. Fakat kısaca “sınıflar kullanarak program yazma tekniğidir”. NYPT birtakım anahtar kavramların birleşiminden oluşur. Bu anahtar kavramlar tamamen birbirinden ayrık değildir, iç içe geçmiştir. Tüm bu anahtar kavramların ortak amacı algısal kolaylık sağlamaktadır.
Continue Reading


Sınıfların Başlangıç Metodları (Constructer)

Bir sınıf nesnesi new operatörüyle yaratılmak istendiğinde, new operatörü sınıf nesnesini heap’ta tahsis eder, sonra sınıfın ismine başlangıç metodu (constructer) denilen bir metodunu çağırır. Başlangıç metodu referans bildirimi sırasında değil, new operatörüyle sınıf nesnesinin yaratılması sırasında çağrılır. Sınıfın başlangıç metodu sınıf ismiyle aynı türdendir. Örneğin:

class Sample
{
public Sample()   //Başlangıç metodu!
{
      //...
}
//...

Continue Reading


Diziler

Elemanları aynı türden olan ve bellekte ardışıl bir biçimde bulunan veri yapılarına dizi (array) denir. Diziler sayesinde aynı türden çok sayıda değişkeni tek hamlede yaratabiliriz ve bütün elemanlara bir döngü yardımıyla erişebiliriz.

C#’ta diziler bir sınıf gibi organize edilmiştir. Yani dizi aslında bir sınıftır, dizi elemanları dizi nesnesinin içerisindedir, ayrıca dizinin uzunluğuda burda tutulmaktadır.

Continue Reading


Çalışma Ortamı Nasıl Olmalı

Çalışmak için sessiz sakin bir yer bulun. Çok az insan, gürültülü ve dikkat dağıtıcı bir yerde konsantre olabilir. Programlama, beyinsel bir iştir. Derin konsantrasyon ister. Yazılım geliştirmenin bütün aşamaları, özellikle de tasarım ve analiz aşamaları derin düşünmeyi gerektirir. Bu yüzden size bunları sağlayan bir ortam oluşturmalısınız. Yalnız kalın, kulaklık takın, çalışma ortamınızda dikkatinizi dağıtacak şeylerden kurtulmak için ne gerekiyorsa yapın!!Dinamik Kütüphanelerin Kullanılması (dll)

Uzantısı .dll şeklinde bulunan dosyalara dinamik kütüphane dosyaları denir. Aslında .exe formatı ile .dll dosya formatı arasında küçük bir ayrıntıdan başka fark yoktur. Her ikiside PE (Portable Executable) formatına sahiptir. Bu dosyalar arasındaki tek fark .exe dosyanın main metoduna (entry point) sahip olması, diğerinin olmamasıdır. (Şüphesiz dll dosyaları içerisinde de main isimli metodlar bulunabilir fakat artık o main metodları bir başlangıç metodu ifade etmezler.) Bu nedenle .exe dosya çalışır dakat .dll dosyası çalışmaz.
Continue Reading


İsim Arama İşlemleri

İsim (name) dil içerisindeki herhangi bir syntax yapısının ismini ifade eder. Yani isim bir isim alanı ismi olabilir, sınıf ismi olabilir, değişken ismi olabilir ya da henüz görmediğimiz başka bir öğenin ismi olabilir. Bir isimle karşılaşan derleyici kesinlikle onun bildirimini bulmaya çalışır. Bunun için çeşitli faaliyet alanlarına sırasıyla bakılmaktadır. İsim bulunursa isim araması başarıyla sonuçlandırılır, bulunamazsa error oluşur.
Continue Reading


String Sınıfı

system isim alanı içerisindeki String sınıfı, yazılar üzerinde işlem yapan genel bir sınıftır. Bu sınıf çok kullanıldığı için string anahtar sözcüğüyle de karşılanmıştır. Yani string demekle system.string demek tamamen aynı anlamlıdır. String bir sınıf olduğuna göre biz String sınıfı türünden bir değişken bildirdiğimizde aslında bir referans bildirmiş oluruz. string nesnesinin içerisinde hem yazının karakterleri hem de yazının uzunluğu tutulmaktadır.

Continue Reading