:::: MENU ::::

Rastgele Sayı Üretimi

Bilgisayar rastgele sayıyı, matematiksel işlemlerle üretmektedir. system isim alanındaki Random isimli sınıf bunun için kullanılır. Random sınıfının static olmayan Next isimli aşağıdaki gibi bir metodu vardır.

public int Next (int maxValue)

Bu metod her çağrıldığında [0, maxValue] arasında bir sayıyla geri döner.

Continue Reading


Sınıfların Static Veri Elemanları

Sınıfın static veri elemanlarının toplamda tek bir kopyası vardır. new operatörü ile tahsisat yapıldığında static elemanlar nesne içinde yer kaplayamazlar. Sınıfın static veri elemanlarına, sınıf ismi ve nokta operatörüyle erişilir. Çünkü onlardan toplamda tek bir kopya vardır. Sınıfın static veri elemanları, o sınıf türünden hiç nesne yaratmasak bile zaten yaratılmış olarak bulunurlar.

Continue Reading


Değer Türleri ve Referans Türleri

Türler kategori olarak değer türleri (value types) ve referans türleri (referance types) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Eğer T değer türlerine ilişkinse, T türünden bir değişken bildirdiğimizde bu değişken değerin kendisini tutar. Eğer T kategori olarak referans türlerine ilişkinse, T türünden bir değişken bildirildiğinde o değerin kendisini tutmaz. Yalnızca bir adres tutar. Asıl bilgi o adreste belirtilen bellek bölgesindedir.

Continue Reading


İşlem Öncesi Otomatik Tür Dönüştürmeleri

Derleyici 2 operantlı bir operatörle karşılaştığında önce operantların türlerine bakar. Eğer operantlar aynı türdense işlem yapılır, işlem sonucunda elde edilen değerin türü bu ortak tür türündendir. Eğer operantlar farklı türlerdense, önce operantlar aynı türe dönüştürülür. Sonuç bu ortak tür türünden çıkar. Özet olarak, küçük tür büyük türe dönüştürülmektedir. Örneğin; int ile long işleme sokulsa, int türü long türüne dönüştürülür. sonuç long türünden çıkar. Yalnızca değişkenlerin ve sabitlerin değil, genel olarak her ifadenin bir türü vardır.
Continue Reading


Farklı Türlerin Birbirine Atanması

Atama terimi açıkça yapılan atamaları, metod çağırmasıyla yapılan atamaları ve return işlemiyle yapılan atamaları içeren genel bir terimdir. Bir atama işlemince derleyici sağ tarafta ki ifadenin türünü otomatik olarak sol tarafın türüne dönüştürür ve atamayı ondan sonra yapar. Dolayısıyla T1 türünden T2 türüne doğrudan atama yapılabilmesi için T1 türünden T2 türüne doğrudan dönüştürmenin varolması gerekir. (Yani örneğin; int türünden long türüne atama yapılabilmesi demek int türünden long türüne otomatik dönüştürmenin olması demektir.
Continue Reading
Deyimler(Statement)

Deyimler(statement) bir programlama dilindeki calstrma birimleridir. Program deyimelerin calstırılmasıyla calısır.
Deyimler 5 gruba ayrılır:
1.Basit deyimler(simple statement):
Bir ifadenin sonuna ‘;’ getirirsek deyim olur. Yani ifade kavramı noktalı virgül içermiyor. < İfade >; biçimindeki deyimlere basit deyimler denir.
Continue Reading