:::: MENU ::::
Posts tagged with: c sharp delegele ayrıntı

Delegelere ilişkin ayrıntılar

Bir delege nesnesi başlangıçta tekbir methodu tutacak şekilde yaratılır. Fakat daha sonra delege nesnesi birden fazla methodu tutacak duruma getirilebilir.

Aynı türden iki delege referansı “+” operatörüyle toplanabilir. Bu durumda yeni bir delege nesnesi yaratılır. Yeni oluşturulan delege nesnesinin method listesinde toplam iki delegenin methodları bulunur. Continue Reading