:::: MENU ::::
Posts tagged with: c sharpta delegeler

Delegeler

C#’ da delegeler Method tutan özel sınıflardır. Delege bir methodu alır, onu tutar ve biz istediğimizde onu çağırır. Methodlar aslında makine kodlarından oluşan ardışıl bir kod grubudur. Bir method başlangıç adresi yoluyla tutulup çağırılabilir. Yani delegenin bir methodu tutması, onun yalnızca başlangıç adresini tutması anlamına gelir.

Delege bildiriminin genel biçimi şöyledir;

delegate ([parametre bildirimi]);
Continue Reading