:::: MENU ::::
Posts tagged with: csharp delegeler

Delegelere ilişkin ayrıntılar

Bir delege nesnesi başlangıçta tekbir methodu tutacak şekilde yaratılır. Fakat daha sonra delege nesnesi birden fazla methodu tutacak duruma getirilebilir.

Aynı türden iki delege referansı “+” operatörüyle toplanabilir. Bu durumda yeni bir delege nesnesi yaratılır. Yeni oluşturulan delege nesnesinin method listesinde toplam iki delegenin methodları bulunur. Continue Reading