:::: MENU ::::
Posts tagged with: csharp ders notları

Aşağıya doğru dönüştürme (Down Casting)

Türemiş sınıftan taban sınıfa dönüştürme yapıldıktan sonra programcı, bu taban sınıf referansını yeniden türemiş sınıf türüne dönüştürmek isteyebilir. Bu tür dönüştürmelere aşağıya doğru yapılan dönüştürmeler denir. İşte taban sınıftan türemiş sınıfa doğrudan (implicit) dönüştürme yoktur. Tür dönüştürme operatörüyle (Explicit) dönüştürme vardır.

  
            A x;
			B y = new B();
			x = y;
			//...
			B z;
			z = x; // Error!
			z = (B)x; // Geçerli!

Continue Reading