Bazı Matematiksel Metodlar

“System” isim alanındaki “Math” isimli sınıfın çeşitli static metodları bazı temel matematiksel işlemleri yapmaktadır.
Math sınıfının “Sqrt” isimli metodu parametresiyle verilen bir sayının kareköküne geri döner.

Math sınıfının “Pow” metodu kuvet alma işlemini yapar. Metod x üzeri y değeriyle geri dönmektedir.

Sin, Cos, Tan, Atan, Asin, Acos” metodları açı değerini double bir parametreyle alır, bunların trigonometrik karşılıklarını geri dönüş değeri olarak verir. Math sınıfının “Log” isimli metodu e tabanına göre logaritma alır. “Log10” isimli metod 10 tabanına göre logaritma almaktadır.

Leave a Reply

Site Footer