C# da This Sentax’ı

Aslında bir sınıfın abslangıç metodunda ‘ : ’ den sonra ya this yada base sentax ı kullanılır fakat ikisi birlikte kullanılamaz.
Base sentax ı taban sınıfın baslangıç metodunu cagır anlamına gelirken, this sentax ı ise kendi sınıfının baslangıc metodunu cagır anlamına gelmektedir
Sınıfın baslangıc metodu normal bir metod gibi cagrılamaz. Ya new ya this yada base sentax ı ile cagılır. Eğer sınıfın pek çok baslangıc metodu varsa bu baslangıç metodlarında bazı ortak işlemler yapılıyorsa bu ortak işlemler bir baslangıç metodunda yapılabilir, digerleri bunu çağırabilir.
//…
Şekil (7)
//…
SYSTEM.OBJECT SINIFI
C# da her sınıf, doğrudan yada dolaylı olarak, System isim alanı içerisinde ki object sınıfından türetilmiştir. Biz bir sınıf için hiçbir türetme sentax ı kullanmasak dahi, derleyici o sınıfın System isim alanı içerisindeki object sınıfından türetildiğini varsayar.
Yani;

İle

Eşdeğerdir.
System.Object sınıfı object anahtar sözcüğüyle de karşılanmıştır. Yani ikisi de aynıdır.
Object sınıfının statik olan ve statik olmayan çeşitli methodları vardır. İleride bu metodlar üzerinde durulacaktır.

Kaynak:Kaan Aslan Hocanın Dersinde Tuttuğum Ders Notlarıdır.

Leave a Reply

Site Footer