C#’ın Yazım Kuralı

1. Atomlar arasında istenildiği kadar boşluk karakteri bırakılabilir.
2. anahtar sözcükler ve değişkenler dışında atomlar istenildiği kadar bitişik yazılabilir. Anahtar sözcükler ve değişkenler arasında en az bir boşluk karakteri bulundurulmak zorundadır.
Şüphesiz biz kodumuzu kolayca algılanabilir bir biçimde yazmalıyız.

Not: Resmi dökümanlarda ve standartlarda programlama dillerinin syntax yapısı bazı yöntemlerle açıklanmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanı BNF (Backus-Naur Form) yöntemi ve türevleridir. Fakat kursumuzuda daha basit olarak açısal parantez, köşeli parantez kullanılacaktır. Açısal parantez içersindeki öğeler mutlaka bulunması gerekenleri, köşeli parantez içersindeki öğeler ise bulunup bulunmaması isteğe bağlı öğeleri belirtir.

“Merhaba Dünya” Programının Açıklaması
Bir C# programı kabaca isim alanlarından (namespace), isim alanları sınıflardan, sınıflar da metod ve veri elemanlarından oluşur. İsim alanı bildiriminin genel biçimi şöyledir:
İki küme parantezi arasındaki bölgeye blok denir.

Not: C#’ta tıpkı Java, C, C++’da olduğu gibi /* ve */ arasındaki yazılar derleyici tarafından dikkate alınmaz. Benzer biçimde // atomunun sağındaki ifadelerde satır sonuna kadar dikkate alınmaz. Ayrıca genel biçimlerdeki //… “burada bizi ilgilendirmeyen başka şeyler var” anlamına gelmektedir.

Sınıf bildiriminin genel biçimi şöyledir:

C#’taki bütün anahtar sözcükler küçük harflerden oluşmaktadır. Bir sınıf metodlardan ve veri elemanlarından oluşur. Metod bildiriminin genel biçimide şöyledir:

main metodunda erişim belirleyicisi olarak public kullanılmıştır. Bir metod static olabilir veya olmayabilir. Biz şimdilik tüm metodlarda public ve static belirleyicilerini kullanacağız. void metodun geri dönüş değerine ilişkindir. Metod parametrelere sahip olabilir fakat main metodunda parametre kullanılmamıştır. Bir C# programında istenildiği kadar çok isim alanı, her isim alanında istenildiği kadar çok sınıf, her sınıfta istenildiği kadar çok metod bulundurulabilir. Bir programda binlerce metod bulunabilir. Fakat çalışmak main metodundan başlar, main bitince program da biter. main metodu herhangi bir isim alanındaki herhangi bir sınıfta bulunabilir. Bunun bulunması tamamen derleyici tarafından yapılır.  “Merhaba Dünya” programında system isim alanındaki console sınıfının writeline isimli static metodu çağrılmıştır. Bu metod iki tırnak içerisindekileri ekrana yazdırır. Bir metodu çağırmanın genel biçimi şöyledir:

[isim alanı ismi][.][sınıf ismi][.]<metod ismi>([argüman listesi]);

Eğer çağrılan metod farklı bir isim alanındaki sınıfın static metoduysa bu durumda isim alanı ismi ve sınıf ismi belirtilmek zorundadır. Fakat metod aynı isim alanı içerisindeki bir sınıfın static metoduysa isim alanı ismi hiç belirtilmeyebilir. Ancak isim alanının ismi bu durumda belirtilmesinde bir sakınca yoktur. Benzer biçimde aynı sınıfın bir metodu çağrılırken sınıf ismi de belirtilmeyebilir. Fakat belirtilmesi sakınca oluşturmaz. Örneğin;

Leave a Reply

Site Footer