C#’ta “Merhaba Dünya” Programı

Ekrana “Merhaba Dünya” yazısını çıkartan basit bir C# programı şöyle yazılır.

Bu program derlenerek ekrana “Merhaba Dünya” yazısı çıkar. Yazılan kaynak kod önce derleyici denilen bir programla derlenmelidir.
Bir dilde yazılmış olan bir programı eşdeğer olarak başka bir dile dönüştüren programa Çevirici Program (Translator) denir. Bir çevirici programda kaynak dil ve hedef dil vardır. Bir çevirici programda eğer hedef dil alçak seviyeli bir dilse; yani sembolik makine dili, saf makine dili ya da ara kod ise bu tür çevirici programlara Derleyici (Compiler) denir. O halde C#’ı ara koda dönüştüren çevirici program C# derleyicisidir.
Microsoft’un C# derleyicisi CSC.exe isimli programdır. Bu program komut satırından çalıştırılır.
CSC derleyicisiyle bir program şöyle derlenir:
CSC sample.cs
Bu işlem sonucunda dönüştürme yapılır ve sample.exe dosyası elde edilir.

Derleyici ve IDE Kavramları
Derleyici ve IDE kavramları sıklıkla birbirine karıştırılmaktadır. Derleyici komut satırından çalıştırılan gerçek derleme işlemini yapan programdır. Halbuki IDE (Integrated Development Envorement) uygulama geliştirmeyi kolaylaştıran kendi içersinde editörü ve menüleri olan pek çok kolaylaştırıcı araca sahip özel yazılımlardır. Biz bir IDE’de derleme yapmak istediğimizde IDE derleme işlemi için gerçek derleyiciyi kullanır.
Aslında bir tek notepad (ya da başka bir editör) ve bir csc.exe ile dünyanın en büyük .Net programını yazabiliriz. Fakat IDE’ler bu süreci kolaylaştırmaktadır.

Atom (Token) Kavramı
Bir proglama dilindeki anlamlı en küçük birime atom denir. Atomlar daha fazla anlamlı parçaya ayrılmazlar. Örneğin; Merhaba Dünya programı şöyle anlamlı parçalara ayırabiliriz.

Geçerli bir programda atomların sayısı syntax bakımından anlamlı bir biçimde yan yana gelmesi ile oluşturulur. Atomlar 6 gruba ayrılır.
1. Anahtar Sözcükler (Keyword)
Dil için özel anlamı olan değişken olarak kullanılması yasaklanmış sözcüklerdir. Örneğin; namespace, classi public… gibi
2. Değişkenler (variable/identifier)
Programcının ismini istediği gibi verebildiği atomlardır. Örneğin; system, console, writeline… gibi sözcükler değişken atomlardır.
3. Operatörler (Operators)
Bir işleme yol açan, işlem sonrasında bir değer üretilmesini sağlayan atomlara operator denir. Örneğin; a=b+c ifadesinde = ve + birer operatördür.
4. Sabitler (Constants/Literals)
Doğrudan yazılmış olan sayılara sabit denir. Örneğin; a+10 ifadesinde 10 sabittir.
5. Stringler (Strings)
İki tırnak içerisindeki yazılar iki tırnaklarıyla birlikte tek bir atomdur.
6. Ayraçlar (Delimeter/Punctuator)
Yukarıdaki grupların dışında kalmış olan, ifadeleri ayırmak için kullanılan atomlara ayraç denir. Örneğin; {,},; ayraç atomlardır.

Boşluk Karakterleri (Whitespace)

Boşluk duygusu vermek için kullanılan karakterlere boşluk karakterler denir. Örneğin; SPACE, ENTER, TAB birer boşluk karakteridir.

Leave a Reply

Site Footer