Deyimler(Statement)

Deyimler(statement) bir programlama dilindeki calstrma birimleridir. Program deyimelerin calstırılmasıyla calısır.
Deyimler 5 gruba ayrılır:
1.Basit deyimler(simple statement):
Bir ifadenin sonuna ‘;’ getirirsek deyim olur. Yani ifade kavramı noktalı virgül içermiyor. <İfade >; biçimindeki deyimlere basit deyimler denir.
Ör:
X = 3;
2. Bileşik Deyimler(compound statement):
Bir blogun içerisine 0 tane yada daha fazla deyim yerleştirilirse blogun tamamına bileşik deyim denir. Blok içerisindeki deyimler illa da basit deyim olacak demek değildir.

Bileşik değimin içerisinde 3 deyim wardır.iki tane basit deyim wardır 1 tane de kırlangıc ile actıgımız içerisinde 2tane basit deyim olan deyim.
3.kontrol deyimleri(control statements):
Programın akısı üzerinde etkisi olan deyimlere kontrol deyimleri denir

4.bildirim deyimleri(declaretions statements):
Bildirim yapmakta kullanılan deyimlere denir.
Örn: int a, b, c;
5. Boş deyim(null statements)

Sonlandırıcı deyim

Bir program aslında deyimlern calsmasıyla calsmaktadır. Bir basit deyimin calstırılması demek. O basit deyimdeki ifadenin yapılması demektir.
Bir bileşik deyimin calstırılması demek onun içerisindeki deyimlerin sırasıyla calstırılması demektir.
Bir bildirim deyimi calstırıldıgında, bellekte, bildirilen değişkenler için yer ayrılır.
Bir boş deim calstırldıgında hiçbişey olmaz.
Yani bir metod cagrıldıgında aslında o metodun ana blogunun belirttigi bileşik deyim calstırılır. O halde bir C# programı aslında Main() bileşik deyiminin çağrılması demek.

Leave a Reply

Site Footer