Enum kullanımına ilişkin “MessageBox” Uygulaması

“System.Windows.Forms.Dll” içerisindeki “MessageBox” isimli sınıf mesaj diyalog penceresi çıkartmak için kullanılır. Bu sınıf aynı zamanda “System.Windows.Forms” isim alanı içerisindedir. Mesaj diyalog penceresi sınıfın static show methodlarıyla çıkartılır. En çok kullanılan Show methodları şöyledir;

Methodun birinci parametresi diyalog penceresi içerisinde çıkarılacak yazıyı belirtir. İkinci parametre başlık kısmında görüntülenecek yazıyı belirtir. Methodun üçüncü parametresi “MessageBoxButtons” isimli bir enum türündendir. Bu enum türünün elemanları çıkartılacak tuş takımını belirtir. Mesaj diyalog penceresi yalnızca birkaç tuş takımı çıkartabilmektedir. Methodun son parametresi görüntülenecek ikonu belirtmektedir. Bu parametre “MessageBoxIcon” adında enum türündendir. Methodun geri dönüş değeri “DialogResult” adında bir enum türündendir. Bu enum türü diyalog penceresini hangi tuşla kapattığımızı belirtmek için kullanılır.

Kaynak:Kaan Aslan Hocanın Dersinde Tuttuğum Ders Notlarıdır.

Leave a Reply

Site Footer