Foreach Döngüsü

Foreach döngüsü C#’ da IEnumerable ara yüzünü destekleyen sınıflarla yada yapılarla kullanılabilir. Yani foreach döngüsü yalnızca dizilerle değil, genel olarak dizilimlerle kullanılablilir.

Anahtar Notlar: Burada dizilim terimi genel olarak IEnumarable arayüzünü destekleyen her şey için kullanılmaktadır.

Foreach döngüsünün genel biçimi şöyledir;

foreach ( in )

Örneğin:

Foreach döngüsü şöyle çalışır: Döngünün her yinelenmesinde, dizilimin sıradaki elamanı yani bir sonraki elemanı döngü değişkenine çekilir ve döngü deyimi çalıştırılır. Dizilimin tüm elemanları bittiğinde döngü elemanları da sonlandırılır.

Dizilimin her elamanının döngü değişkenine tür dönüştürme operatörüyle atandığı kabul edilir. Dolayısıyla döngü değişkeninin türüyle, dizilimin türünün aynı olması gerekmez.

Foreach döngüsünün diziler için yaklaşık eşdeğerini oluşturabiliriz.

foreach ( T x in a)

Deyimiyle aşağıdaki işlevsel olarak yaklaşık eşdeğerlidir:
for( int i=0; i < a.Length ; ++i) { T x = ( T ) a[i];
}

Şüphesiz foreach döngü değişkeni yalnızca döngü içerisinde kullanılabilir. Foreach döngü değişkeninin readonly olduğu kabul edilir. Yani, onun içerisindeki değeri kullanabiliriz fakat yeni bir değer atayamayız.

Örneğin:

Örneğin aşağıdaki syntax geçerlidir;
Örneğin:

in anahtar sözcüğünden sonra dizilim belirten ifade herhangi bir ifade olabilir. Buradaki ifade bir kez yapılmaktadır. ( Yani buradaki new ifadesiyle, her yinelemede bir dizi yaratılmamakta, toplamda bir tane oluşturulmaktadır..

Kaynak:Kaan Aslan Hocanın Dersinde Tuttuğum Ders Notlarıdır.

Leave a Reply

Site Footer