Java da for ve do while Döngü Deyimleri

Do While döngüsü

while döngüsünde kontrolün başta yapıldığı ve yanlış (false) olduğunda çıkıldığını söyledik.Bazen koşul deyimi başlangıçta false
olsa bile while döngüsünün gövdesinin en azından bir kere çalışması istenebilir.Yani döngünün kontrolü başta değilde sonda yapılmak istenebilir.
Bunun için do while döngü deyimini kullanılırız.Genel ifade şekli şöyledir;

Burada kullanıcıdan aldığımız değer sondaki while döngü içerisinde koşula bakılıyor.Koşul döngü içerisindeki true değere sahipse çıkılıyor,
false ise true olduğu müddetçe kullanıcıdan değer girilmesi isteniyor.

for Döngü Deyimi

Genel sözdizimi şöyledir;

for içerisinde mutlaka iki noktalı virgül bulunmalıdır.for içerisi boş bırakılması veya 3den fazla noktalı noktalı vürgül bulunması hataya sebeptir.
for deyiminin ilk kısmı yani ifade1 kısmında genelde döngü değişkenine ilk değer vermek amacıyla kullanılır.
for deyiminin ifade2 kısmı döngünün kontrolünü yapan kısımdır.
for deyiminin ifade3 kısmı deyim yürütüldükten sonra ,kontrol ifadesi(ifade2) yeniden kontrol edilmeden önce bakılır.Genelde bu kısımda döngü deyimini azaltmak
yada artırmak amacıyla kullanılır.

Örnek;

Burada i değişkenine önce 0 değeri atanır.Bu işlem sadece bir kere yapılır.Daha sonra i nin 10 dan büyük olup olmadığı kontrol edilir.
Değerimiz olan 0 ın 10 dan küçük olmasından sonra 0 değerimiz ekrana yazılır.Daha sonra döngü içerisine gelip 0 olan değerimiz i++ ile bir artırılır ve
değerimiz 1 olur ve tekrar i<10 ifadesiyle kontrol edilir.i 10 dan küçük ise ekrana 1 yazılır.Koşulumuz i nin 10 a eşit yada büyük olmasına kadar devam eder. for Döngü deyiminin ( ; ; ) biçiminde yazılması sonsuz döngü olduğu anlamına gelmektedir.

Leave a Reply

Site Footer