Java da Kontrol Deyimleri

Java da yazılmış bir programın cümlelerine “deyim” (statament) denilir.
Java da başlıca kontrol deyimleri şunlardır;

-if deyimi
-while döngü deyimi
-do while döngü deyimi
-for döngü deyimi
-foreach döngü deyimi (Javada ilk defa jdk 5 ile gelmiştir)
-break deyimi
-continue deyimi
-switch deyimi
-return deyimi

if Deyimi

Belirli bir şarta göre program akışını denetlemeye yönelik çalışan bir deyimdir.
Yalın biçimi şöyledir:

Burada if deyimi içerindeki koşul sağlanırsa(true) deyim kısmı çalışacaktır.Şayet sağlanmassa false olarak if deyiminden çıkacaktır.
Basit bir örnekle daha iyi anlatmaya çalışayım;

Görüldüğü gibi if içerisindeki koşulda a nın değeri ile b nin değerini karşılaştırıyoruz.Şayet a nın değeri b den büyük olduğu taktirde a nın değeri
bir artırılacak.Ama büyük değilse a nın değeri artırılmayacaktır.

En çok yapılan hatalardan bir tanesi;

Burada programcı a nın 5 den büyük olması durumunda hem a nın değerini artırmak hemde b nin değerini artırmak istiyor.Ama burada a,b den küçük veya büyük
farketmeksizin a nın değeri her zaman bir artacaktır.Burada if deyiminden sonraki ilk deyim if in gövdesini temsil etmektedir.Yazılacak 2.deyim if ile bağlantılı değildir.Yani her zaman çalışır.Eğer hem a nın hemde b nin artırılmasını istiyorsak if in gövdesini { b++; a++; } gibi bloklamamız gerekir.

İf else Deyimleri

Diğer if den farklı olarak burada şayet yanlış ise bu deyimi yap ifadesi vardır.Genel biçimi aşağıdaki gibidir;

Burada a sayımızın b den büyük olduğu durumda a nın değeri artırılacak,şayet yanlış ise b nin durumu artırılacaktır.

while Döngü Deyimi

Genel biçimi şöyledir;

Çalışma şekli şöyledir;
Önce kontrol ifadesinin değeri hesaplanır.Hesaplanan değer ifadedeki şartları sağlıyorsa döngü gövdesindeki deyim işleme alınır,şayet sağlanmıyorsa while
döngüsüne geri döner.

burada i 100 den küçük olduğu sürece döngü gövdesine girer.i 100 olduğu zaman döngüden çıkar.

Leave a Reply

Site Footer