Java Temel Bilgiler

Daha önce C# ile ilgili ilk dökümanlarımdavar olan cümleler hemen hemen Java içinde geçerli.Bundan dolayı tekrar tekrar onları yazmayacağım.Daha çok örnek uygulamalar ile ilerlemeyeceğim.Tabi yinede az veya çok Java ile ilgili anlatımlar olacaktır.Java isminin nereden geldiğine söylemek ile başlıyalım.Java Endonezyada Java adasında yetişen bir kahve türüdür ve ismini bu dili geliştirenlerin bu kahvesi çok sevmesinden gelmektedir.Java da Paket kavramı nedir diyerek başlıyalım;
Temel olarak Java’da paketler, aynı amaç üzerinde çalışan kod bloklarını bir araya toparlayabilmemiz için kullanılmaktadır.Örnek verecek olursak bir büyük marketin reyonlarını düşünelim.Burada müşterilerin istediği ürünleri kolayca bulması için ve reyonların düzeni için çeşitli işler yapılmıştır.Büskivitler için bir
reyon,içeçekler için bir reyon gibi.İşte Java tarafında da bu düzeni Packages(Paketler) sağlıyor.Burada Packages ler C# daki NameSpace ‘e benzetebiliriz.Bu paketleri diğer paketlere kullanmak ve erişmek için import kullanıyoruz.Import C# da using anahtar sözcüğü ile aynı anlam taşımaktadır.

Sınıf

Benzer özellik gösteren nesnelerin oluşturduğu topluluk diyebiliriz.Gerçek hayattan bir örnek verecek olursak,araba birer nesnedir.Hepsinin ortak özelliği tekerinin olması,direksiyonun olması farkların olması vb. gibi.Bunların hepsinin birleşimiyle araba diye birer nesne oluşmaktadır.

Metot

Metotlar java programlarının ana parçalarıdır. Metodlar sınıfların(class) içinde yer alan küçük program parçacıklarıdır. Metodların çoğunda değişken parametreler metodlar ve sınıflar arasında iletişimi sağlarlar. Ayrıca her metodun kendine özgü değişkenleri de vardır. Metod yapısının ana sebebi programları modüler hale getirmektir. Aynı zamanda aynı program parçacığının tekrarlanmasını önlemeyi de sağlar. Her metod çağrıldığı proğram parçacığına belli bir değişkeni aktarabilir. Metodların tanımlarında aktardıkları değişken türü tanımlanır.Diğer dillerdeki fonksiyon kavramına denktir.Bir nesne bir metot çağırdığında o metodun nesne üzerinde bir iş yapması beklenir; değer atama, bir değer döndürme, dosyaya yazma gibi..

Main Metot Kavramı
Java daki her uygulama nerede olursa olsun bağlı bulunduğu main metot dan çalışmaya başlar.

Leave a Reply

Site Footer