Klavyeden Değer Okunması

T bir tür olmak üzere, klavyeden T türünde bi değer okumak için aşağıdaki türden bir ifade kullanılır.

T.Parse (System.Console.ReadLine())

Not: C# büyük/küçük harf duyarlılığı olan (key sensitive) bir programdır. Yani tıpkı Java, C/C++’ta olduğu gibi büyük harfler ve küçük harfler farklı karakterler olarak ele alınır. Ayrıca C#’ta değişken isimleri UNICODE karakterlerden oluşturulabilir. Gerçekten de C# standartlarında derleyicinin kaynak kod olarak UNICODE UTF8 formatını kabul etmesi gerektiği belirtilmiştir. Visual Studio IDE’si kaynak kodları UTF8 olarak oluşturmaktadır. Yani özetle biz C#’ta değişken isimlendirirken türkçe karakterleride kullanabiliriz.

Not: Değişkenlerin anlamlı ve telaffuz edilebilir olması istenen bir özelliktir. Uzun değişken isimlendirmelerinde büyük harflendirme (capitalization) değişik biçimlerde uygulanabilmektedir. Klasik Unix tarzı isimlendirmede birden fazla sözcük içeren değişken isimleri küçük harflerle aralarına alt tire (_) konarak harflendirilir. Örneğin:
numbers_of_sectors
get_value
big_number

Pascal tarzı isimlendirmede alt tire kullanılmaz ve her sözcüğün ilk harfi büyük yazılır. Örneğin:
NumberOfSectors
GetValue
BigNumber

Deve notasyonunda (camel casting) ilk sözcüğün tamamı küçük harflerle yazılır. Sonraki her sözcüğün yalnızca ilk harfi büyük yazılır. Örneğin:
numberOfSectors
getValue
bigNumber

C#’ta önerilen harflendirme şöyledir:

1. İsim alanı isimleri, sınıf isimleri ve public eleman isimleri Pascal tarzı isimlendirilir.
2. Sınıfın public olmayan elemanlarının isimleri ve yerel değişken isimleri Deve notasyonuyla harflendirilir.

Leave a Reply

Site Footer