Konsol Sınıfının, Write ve WriteLine Metodlarının Parametrik Kullanımı

Write ve WriteLine metodlarının string argümanları içerisindeki karakterler ekrana yazdırılır. Fakat {n} biçimindeki karakterler ekrana yazdırılmaz. Bunlar yer tutucudur. Stringden sonraki her argümanın ilki sıfır olmak üzere bir indeks değeri vardır. {n} yerine n. indeksteki argümanın değeri yadırılır. Örneğin:

Eğer {n} kalıbındaki n. indekste argüman olarak mevcut değilse (örneğin biz buraya büyük bir değer girmişsek) exception oluşur.

Operatörler

Opetörler arsındaki öncelik ilişkisi, operatörler öncelik tablosu ile betimlenmektedir. Her satırın yanında soldan sağa ya da sağdan sola biçiminde bir belirteç vardır. Örneğin:

( )          soldan-sağa
* /          soldan-sağa
+ –        soldan-sağa
=           sağdan-sola

Üst satıdaki operatörler, alt satırdaki operatörlerden daha önceliklidir. Aynı satırdaki operatörler eşit önceliklidir. Soldan – sağa demek “ifade içerisinde solda olan önce yapılır” demek, sağdan – sola demek “ifade içerisinde sağda olan önce yapılır” demektir. Yani öncelik tablosundaki satırlardaki sıranın bir önemi yoktur. Parantezler önceliği arttırır. Tablonun tepesindeki parantez, hem metod çağırma hem öncelik parantezini anlatmaktadır.

Leave a Reply

Site Footer