Metodların Parametre Değişkenleri

Metodların parametre değişkenleri parametre parantezinin içerisinde bildirilirler. Parametre bildiriminin genel biçimi şöyledir:

<tür><isim>, <tur><isim>, …

Örneğin:


Parametlerin tüerli aynı olsa bilse tür belirtilen sözcük yeniden yazılmak zorundadır. Örneğin:

public static void Foo(int a, b) -> error!

public static void Foo(int a, int b) -> geçerli

Not: C# standartlarında parametre (parameter) terimi ile argüman (argument) terimi farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Metodun parametre değişkenlerine parametre, metodu çağırırken yazılan ifadelere argüman denir.

Bir metod çağrılırken parametre sayısı kadar virgüllerle ayrılmış argüman kullanılır. Argüman herhangi bir ifade olabilir.
Bir metod çağrıldığında önce argümanların değerleri hesaplanır, sonra argümanlardan parametre değişkenlerine karşılıklı bir atma gerçekleştirilir. Metodun parametre değişkenleri yalnızca o metod içerisinde kullanılabilir. Parametre değişkenleri faaliyet alanı bakımından metodun ana bloğunun başında bildirilmiş gibi kabul edilir. Örneğin:

Metod çağrıldığında gizli bir atama işlemi gerçekleşmektedir.

Not: C#’ta atama anlamına gelen 3 durum vardır:
Eşittir operatörüyle yapılan açık atamalar, return işlemiyle yapılan geçici değişkene yapılan atamalar ve metod çağırırken parametre değişkenine yapılan atamalar.

Leave a Reply

Site Footer