Ms Sql'de join,inner join,left join,right join,full join,cross join,view,having,count(*),not in,upper ve lower İşlemleri

Sizinle paylaşacağım örneklerde “AdventureWorks” üzerinde çalışacağım. Veritabanı sunucusu olarak da SQL 2012’i kullanıyor olacağım.
 

Leave a Reply

Site Footer