.Net'te Bazı Önemli Yapılar

System isim alanındaki DateTime isimli yapı tarih ve zaman bilgisini tutup onun üzerinde işlem yapmaya yarar.Aşağıdaki başlangıç metodu yıl, ay vew günü alarak nesneyi oluşturur. Bunun zaman bilgileri sıfırlanmaktadır.


Örneğin;
DateTime dt=new DateTime(2009,7,8);

Aşağıdaki başlangıç metodu hem tarih hem de zaman bilgisini parametre olarak almaktadır.

Örneğin;
DateTime dt=new DateTime(2009,7,8,12,37,41);

Date Time yapısıının static olmaya ToString isimli metodu tarih ve zaman bilgisini yazıya dönüştürüp bize yazı olarak verir.
DateTime yapısının Day, Month, Year, Hour, Minute, Second, ve Millisecond property leri read only property lerdir. int türünden olan bu property ler tarih ve zaman bileşimlerini bize verirler.
***Anahtar Notlar :
Aslında Console sınıfını Write ve WriteLine metotlarındaki indexli yazımda format karakterleri kullanılabilmektedir. Küme parantezi içinin genel biçimi şöyledir.
{index[,alignment][:formatString]}
Buradaki alignment yazının karç karakter içine yazılacağı format string ise nasıl yazılacağını gösterir. D onluk sistemde sayı anlamına gelir. Yanına bir sayı gelebilir. Böylecesoldaki n tane karakter 0 ile doldurulur. Örneğin;
Console.WriteLine(“{0:D2)/{1:D2}/{2:D4}”,dt.Day,dt.Month,dt.Year);
Formatlama konusunun ayrıntıları MSDN yardım sisteminden bulunabilir.

DateTime yapısının Today isimli static property si read only dir. ve bilgisayarın saatine bakarak bize o anki tarih bilgisini verir. Zaman bilgisi 0 dır.Örneğin;
DateTime dt =DateTime.Today;

Benzer biçimde DateTime yapısının now isimli static property sibilgisayarın saatine bakarak o ana ilişkin tarih ve zaman bilgisini verir.
Örneğin;
DateTime dt =DateTime.Now;

O halde şimdiki tarih ve zamanı yazdırmanını en kolay yolu şudur.
Console.WriteLine (DateTime.Now.ToString); ***

***Anahtar Notlar
:
Console sınıfının key available isimli property elemanı eğer bir tuşa basılmışsa true değerine basılmamışsa false değerine geri döner.

DateTime yapısının bir grup AddXXX ismli statik olmayan metodu bir tarihten belirli bir gün, ay, yıl,saat ten itibaren ileriyi ya da geriyi bulmak için kullanılır. Örneğin AddDAys metodu şöyledir.
public DateTimes AddDays(double value)

Örneğin;

DateTime yapısının karşılaştırma operatör metotları yazılmıştır. Bu nedenle iki Date time nesnesi karşılaştırma operatörleri ile işleme sokulabilir.
notalamak

DateTime yapısının statik Parse metodu belli bir formatta yazı ile girilen tarih zaman bilgisini DateTime yapısına dönüştürmektedir. Örneğin;
DateTime dt;
dt = DateTime.Parse(Console.ReadLine());

TimeSpan YAPISI
TimeSpan yapısı bir zaman aralığını tutmak için düşünülmüştür.TimeSpan yapısının aşağıdaki başlangıç metodu zaman aralığını Saat, Dakika ve Saniye olarak vermektedir. Aşağıdaki başlangıç metodu ise daha detaylıdır.

public Time Span(int days,int hours,int minutes,int seconds,int miliseconds)
Yapının ToString metodu zaman aralığını yazısal bir biçimde verir. TimeSpan yapısının days, hours, minutes, seconds, milliseconds,propertyleri read only dir. ve zaman aralığının ilgili bileşenlerini verir.Ayrıca yapının double türden read only TotalDays TotalHours, TotalMinutes, TotalSeconds ve TotalMilliseconds proprty elemanları tüm zaman aralığını ilgili cinsten bulur.İki TimeSpan yapısı + ve – operatörleri ile toplanıp çıkarılabilir. Elde edilen ürün yine bir TimeSpan yapısıdır. Örneğin;

İki DateTime yapısı toplanamaz fakat çıkartılabilir. Bu durumda sonuç TimeSpan plarak elde edilir.


Point YAPISI

Point yapısı özellikle çizim işlemlerinde kullanılmaktadır.Bu yapı System.Drawing.dll dosyası içerisindedir. Bu yüzden bu dosyaya referans vermek gereklidir. Aynı zamanda System.Drawing

Point yapısının iki parametreli başlangıç metodu x ve y değerlerini almaktadır yine bu yapının ToString metodu bu değerleri temsil eden bir yazı verir. Örneğin;
Point yapısının int türden x ve property elemanları ilgili noktanın bileşenlerini vermektedir.

Rectangle YAPISI

System.Drawing.dll içerisindedir ve System.Drawing isim alanı içerisindde bulunur. Bu yapı dikdörtgensel bir bölgeyi tutmaktadır. Bir rectangle nesnesi aşağıdaki başlangıç metoduyla yaratılabilir.

public Rectangle(int c , int y , int width, int height)

Aşağıdaki başlangıç metodu sol üst köşe koordinatını point olarak genişlik ve yükseklik parametrelerini size olarak alır.
Rectangle yapısının offset metotları dikdörtgeni delta x, delta y kadar öteler.Rectangle yapısının Contains isimli metotları belli bir noktanın bir dikdörtgen içerisinde olup olmadığını belirlemekte kullanılır.Rectangle yapısının Inflate isimli metodu dikdörtgeni sol üst ve sağ alt uçlarından deltax deltay miktarı kadar büzüp açmak için kullanılır.

Kaynak:Kaan Aslan Hocanın Ders Notlarıdır.

Leave a Reply

Site Footer