+, -, *, / ,% Operatörleri

+, -, *, / Operatörleri
İki operantlı ara ek aritmetik operatörlerdir. Klasik 4 işlemi yaparlar.

% Operatörü
İki operantlı ara ek bir aritmetik operatördür. Sol taraftaki operantın, sağ taraftaki operanta bölümünden kalanı verir. Operantlar gerçek sayı türünden olabilir. % operatörü çarpı ve bölü ile soldan sağa eşit öncelikli olarak bulunur.

İşaret “+” ve İşaret “-“ Operatörü
İşaret “+” ve işaret “-“ operatörü tek operantlı ara ek operatörlerdir. işaret “-“ operatörü, operantına negatif değer yükler. İşaret “+” operatörü operantıyla aynı değeri üretir. Yani bu operatörün bir işlevi yoktur. İaret “-“ operatörü olduğu için bütünlük sağlamak amacıyla üretilmiştir. Bu operatörler öncelik tablosunda, ikinci düzeyde sağdan-sola grupta bulunur.

Not: Programlama dillerinde sabit (litteral) kavramı aslında negatif sayıları içermemektedir. “-3” bir sabit değildir. Burada sabit olan “3” tür. “–“ bir operatördür.

Leave a Reply

Site Footer