Türemiş Sınıf Referansının Taban Sınıf Referansına Atanmasının Anlamı

Türemiş sınıf referansının taban sınıf referansına atanabilmesi, geneller üzerinde işlem yapabilen methodların yazılabilmesine olanak sağlamaktadır. Örneğin aşağıdaki gibi bir türetme şemasında FindPerson isimli method tüm çalışanların temel bilgilerini kullanarak arama işlemi yapıyor olabilir.


Biz şimdi FindPerson methoduna Worker, Manager, Executive, SalesPerson gibi Employee’ den türetilmiş herhangi bir nesne geçebiliriz. Şüphesiz FindPerson methodu tüm çalışanların ortak özelliklerine yönelik işlemler yapabilir.
.Net’ te herşey objectten türetildiğine göre biz her sınıf referansını object referansına atayabiliriz.
Örneğin:

Bir dizi türetme yapılmış olsun, biz her türemiş sınıfı onun herhangi bir taban sınıfına atayabiliriz.
Örneğin:

Şimdi biz küçük b referansıyla nesnenin B kısmına erişebiliriz. Nesnenin B kısmı B.dat ve A.dat Kısımlarından oluşmaktadır.

Kaynak:Kaan Aslan Hocanın Dersinde Tuttuğum Ders Notlarıdır.

Leave a Reply

Site Footer