++ ve – – Operatörleri

++ operatörüne arttırma (increament), — operatörüne eksiltme (decreament) denir. Bu operatörler tek operantlı hem ön ek hem son ek olarak kullanılabilen operatörlerdir. ++ operatörü, operantı içerisindeki sayıyı 1 arttırmak için, — operatörü sayıyı 1 eksiltmek için kullanılır.

Bu operatörlerin ön ek ve son ek kullanımları arasında fark vardır. Arttırma ya da eksiltme tablodaki öncelikle yapılır. Ön ek kullanımda değişkenin arttırılmış ya da eksiltilmiş değeri, son ek kullanımda değişkenin arttırılmamış ya da eksiltilmemiş değeri sonraki işleme sokulur.

Şüphesiz bu operatörler tek başlarına kullanılıyorsa, bunların ön ek ve son ekleri arasında farkta olmaz.

Not: C#’ta, diğer dillerde olduğu gibi boşluklarla ayrılmamış en uzun karakter kümesinden atom yapılır. Yani örneğin” – -b” ifadesinde boşlklarla ayrılmamış en geniş anlamlı küme “- -“ atomudur. Yani buradaki “- -“ iki tane işaret – – operatörü anlamına gelmemektedir. Fakat – boşluk – işlemindeki eksiler işaret operatörüdür. Örneğin; “- – -b” ifadesinde toplam 3 atom vardır.” – -“, ”–“ ve “b”. “++” ve “- -“ operatörlerinin operantlarının değişken olması gerekir. Örneğin; “++3” gibi bir ifade geçersizdir.

Leave a Reply

Site Footer