:::: MENU ::::
Posts tagged with: c sharp kutuluma dönüştürmesi

Kutulama Dönüştürmesi (Boxing Conversion)

Anımsanacağı gibi tüm yapılar System.ValueType türünden türetilmiş durumdadır. System.ValueType sınıfında System.Object türünden türetilmiştir. O halde, biz herhangi bir yapı değişkenini System.ValueType yada System.Object referanslarına atayabilir miyiz? İşte bir yapının System.ValueType yada System.Object referanslarına atanmasına, kutulama dönüştürmesi ( Boxing Conversion ) denir.

Referanslar stackdeki nesnenin adresini tutamazlar. Halbuki yapı değişkenleri stackdedir. İşte ne zaman bir yapı değişkeni System.ValueType yada System.Object türlerine atanacak olsa, o yapı değişkeninin heapde bir kopyası çıkartılır ve atanan referans heapdeki bu kopyayı gösteriyor duruma gelir. Continue Reading