:::: MENU ::::
Posts tagged with: csharpta Çok Biçimliliğin Faydaları

Çok Biçimliliğin Faydaları ve Çok Biçimliliğe İlişkin Örnekler

Çok biçimlilik türden bağımsız kod parçalarının oluşturulması için kullanılabilmektedir. Örneğin bir oyun programında oynanan top bir sınıfla temsil edilsin bu sınıfın git isimli methodu topu hareket ettirsin fakat oyun içerisinde duruma göre farklı topların kullanılabileceğini düşünelim. İşte oyunda zıplayan top, patlak top, normal top gibi değişik biçimde hareket eden toplar bulunuyor olsun. Çok biçimli bir uygulamada biz bu git methodunu sanal bir method olarak yazıp, bunu türemiş sınıflarda override edebiliriz. Böylece programımızı top kavramı üzerinde genelleştirebiliriz.
Continue Reading