:::: MENU ::::
Posts tagged with: c sharpta foreach döngüsü

Foreach Döngüsü

Foreach döngüsü C#’ da IEnumerable ara yüzünü destekleyen sınıflarla yada yapılarla kullanılabilir. Yani foreach döngüsü yalnızca dizilerle değil, genel olarak dizilimlerle kullanılablilir.

Anahtar Notlar: Burada dizilim terimi genel olarak IEnumarable arayüzünü destekleyen her şey için kullanılmaktadır.

Foreach döngüsünün genel biçimi şöyledir;
Continue Reading