:::: MENU ::::
Posts tagged with: Türemiş Sınıf Referansının Taban Sınıf Referansına Atanmasının Anlamı

Türemiş Sınıf Referansının Taban Sınıf Referansına Atanmasının Anlamı

Türemiş sınıf referansının taban sınıf referansına atanabilmesi, geneller üzerinde işlem yapabilen methodların yazılabilmesine olanak sağlamaktadır. Örneğin aşağıdaki gibi bir türetme şemasında FindPerson isimli method tüm çalışanların temel bilgilerini kullanarak arama işlemi yapıyor olabilir.


Continue Reading