Nesne Yönelimli Programlama Tekniği Nedir?

Nesne yönelimli programlama tekniğini (NYPT) tek cümleyle açıklamak mümkün değildir. Fakat kısaca “sınıflar kullanarak program yazma tekniğidir”. NYPT birtakım anahtar kavramların birleşiminden oluşur. Bu anahtar kavramlar tamamen birbirinden ayrık değildir, iç içe geçmiştir. Tüm bu anahtar kavramların ortak amacı algısal kolaylık sağlamaktadır.
Bilgisayar tarihi üç bölümde ele anlınabilir;
1. Mekanik devir: Bu devir ilk çağlardan 1940’lı yıllara kadar elektronik gelişmediği için mekanik hesaplama yapan aygıtlar geliştirilmiştir.
2. Transistör öncesi devir: Bu devirde
3. Transistör devri: 50’li yılların ortalarından 70’li yılların ortalarına kadar sürer. Bilgisayarlar biraz daha güçlenmiştir ve biraz daha küçülmüştür. Fakat yine çok pahalıdır, kişisel değildir.
4. Entegre devri: 70’li yıllardan itibaren süren devirdir. Artık CPU’lar entegre devrelerle yapılmaya başlanmıştır.

Donanımların gelişmesi, yazılımlarda büyük bir kod büyümesine yol açmıştır. Böylece gittikçe algısal karmaşıklık artmış ve mevcut programla ateknikleri yetersiz görülmeye başlamıştır. İşte NYPT donanımların gelişmesiyle yazılımlarda oluşan kod büyümesiyle mücadele etmek için ortaya çıkmıştır.

Leave a Reply

Site Footer