Örnekler

Bu kadar tanımlardan sonra derslerin sıkıcı geçmemesi için bir yazımızada örnekler ile süsleyelim.
Örnekler üzerinde çeşitli ayrıntılarıda anlatmaya çalışacağım

#include

int main()
{
for ( ;; ) {
unsigned x;
printf(“hex olarak bir sayi girin : “);
scanf(“%x”, &x);
printf(“%un”, x);
}

return 0;
}

Burada for ( ; ; ) sonsuz döngüyü ifade ediyor.
unsigned x işaretsiz bir değişkenimiz olduğunu
printf bir C fonksiyonudur.printf fonksiyonu ile ekrana bir yazı yazdırabileceğimiz gibi,bir ifadenin değeri de yazdırılabilir.Değişkenlerinin değerlerinin ekrana yazdırılmasında standart”printf” fonkiyonu kullanılır.
scanf fonksiyonu klavyeden her türlü bilginin girişine olanak tanıan bir C fonksiyonudur.

Burada x diye bir değişken tanımladık.printf ile klavyeden girilecek değişkenin değerini istedik.scanf fonksiyonu ile programın çalışma zamanında klavyeden girilecek değeri ” x” e aktarır

Girişler 10 luk sayı sistemine göre girişi yapılır.

son prinf de ise klavyeden girilen değeri bize hex decimal olarak ekranda gösterir.

programımız ( ; ; ) olduğu için yani sonsuz döngüde olduğu için sürekli böyle çalışır.Ayrıca program sizden sayısal değer istemektedir.Sizler klavyeden karakter girerseniz sorgusuz sonsuz döngü devam eder.Bunun için programdan çıkmak için ctrl + c ye basınız ve lütfen bir daha programda yazdığı gibi yapınız ve sayısal değerler giriniz ( :

Leave a Reply

Site Footer