Yapıların Türetme Durumları

Yapıların türetme durumları

Yapılar türetmeye kapalıdır. Yani yapıdan türetme yapılamaz. Yapıda birşeyler türetilemez. Ancak durumun böyle olmasına karşın .Net’ te tüm sınıflar System.Object’ ten türetilmiştir. Fakat .Net’ ten tüm yapıların System isim alanındaki ValueType Sınıfından türetildiği varsayılmaktadır. Ancak programcı açıkca yapıyı System.Value type sınıfından türetemez.

Enum Türlerinin Türetme Durumları

Enum Türleri de .Net’ te türetmeye kapalıdır. Yani bir Enum’dan türetme yapılamaz. Yani bir enumdan birşeyler türetilemez.

Fakat .Net’ te yine tüm enum türlerinin System.Enum isimli sınıftan türetildiği varsayılmaktadır. System.Enum sınıfı da System.Valuetype türünden türetilmiştir.Yine programcı açıkca enum türünü System.Enum sınıfından türetemez.

Dizilerin Türetme Durumları

.Net’ te her dizi türü toplamda farklı bir türdür. Örneğin int[] türüyle long[] türü farklıdır. .Net’ te her dizinin System.Array isimli sınıftan türetildiği varsayılır. System.Array sınıfı da System.Object sınıfından türetilmiştir.

.Net’ te herşey doğrudan yada dolaylı olarak object sınıfından türetilmiştir.

Kaynak:Kaan Aslan Hocanın Dersinde Tuttuğum Ders Notlarıdır.

Leave a Reply

Site Footer