:::: MENU ::::

Türemiş Sınıflarda Erişim Kuralları

Taban sınıfın elemanları, türemiş sınıfın elemanları gibi işlem görmektedir fakat türemiş sınıfın taban sınıfa erişimi biraz kısıtlanmıştır.

1. Türemiş sınıf türünden bir referansla dışarıdan türemiş sınıfın ve taban sınıfın yalnızca “public” kısmına erişilebilir.
2. Türemiş sınıfın içerisinde türemiş sınıfın her bölümüne erişebiliriz fakat taban sınıfın yalnızca “public” ve “protected” bölümlerine erişebiliriz. “Private” bölümüne erişemeyiz.
Continue Reading


Türemiş Sınıflarda Veri Elemanlarının Organizasyonu

Türemiş sınıf türünden bir nesne yalnızca kendi elemanlarını değil, taban sınıfın veri elemanlarını da tutmaktadır. Anımsanacağı gibi bir sınıfın veri elemanları bellekte ardışıl bir blok oluşturmaktadır. İşte türetme durumunda türemiş sınıfın veri eleman bloğu ile taban sınıfın veri eleman bloğu, ardışıl bir blok oluşturmaktadır. Yukarıda yani düşük adreste taban sınıf eleman bloğu, yüksek adreste türemiş sınıfın eleman bloğu bulunur.

Örneğin:
B b=new B();

Continue Reading


Türetme İşlemleri (Inheritance)

Bizim tarafımızdan yada başkaları tarafından yazılmış olan bir sınıfa bir takım elemanlar eklemek isteyebiliriz. Türetme bir sınıfa yeni elemanlar ekleyerek onu genişletmek anlamına gelir. Eğer sınıfın kaynak kodu elimizde varsa orijinalini bozmadan onun bir kopyasını çıkararak eklemeleri kopya üzerinde yapabiliriz. Bu durumda gereksiz bir biçimde eleman yinelemesi olur. Üstelik bu yöntemin kullanılabilmesi için sınıfın kaynak kodlarının elde bulunuyor olması gerekir.
Continue Reading


Enum kullanımına ilişkin “MessageBox” Uygulaması

“System.Windows.Forms.Dll” içerisindeki “MessageBox” isimli sınıf mesaj diyalog penceresi çıkartmak için kullanılır. Bu sınıf aynı zamanda “System.Windows.Forms” isim alanı içerisindedir. Mesaj diyalog penceresi sınıfın static show methodlarıyla çıkartılır. En çok kullanılan Show methodları şöyledir;
Continue Reading


enum TÜRLERİ ve enum SABİTLERİ

Bazen kısıtlı sayıda seçenek sözkonusudur ve bu seçeneklerin ifade edilmesi gerekmektedir. Bunun için yazıları kullanmak ( yani string kullanmak ) okunabilir olsa da iki dezavantajı vardır:

Yazılar yanlış yazılmaya müsaaittir ve yazı işlemleri göreli olarak yavaştır. Örneğin bir oyun programında bir şekle yukarı,sağ, aşağı ya da sola hareket ettiren move isimli bir metot yazacak olalım. metodun parametresi string olsun.
Continue ReadingMS SQL Server Bağlantı Hatası

Bildiğimiz gibi Sql Server in Kurulumu Oracle kadar olmasada bir hayli dert.Bugun beni 30 dakika uğraştıran,bir problemi paylaşmak istiyorum.Dilerim sizler verdiğim bilgiler doğrultusunda hiç uğraşmadan kurup kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki sorunda “state” yazılan yerdeki hata anlamı “Böyle bir Kullanıcı mevcut değildir”.Fakat Siz Kullanıcı oluşturmuş ve gerekli tüm işlemleri yaptığınızdan eminsiniz.İşte burada gözden kaçan ve uğraştıran küçük bir ayrıntı daha var.
Continue ReadingÇöp Toplayıcı Sistem (Garbage Collector)

Anımsanacağı gibi yerel değişkenlerin hepsi stack’te yaratılır. Bunların yaratılmaları ve yokedilmeleri çok hızlıdır. Akış bloktan çıkarken, o blokta bildirilmiş tüm yerel değişkenler yokedilir.
new ile heap’te yarattığımız sınıf nesneleri nasıl yokedilmektedir? C++’ta yoketme için delete isimli ayrı bir operatör kullanılmaktadır. Fakat C# ve Java’da bu işlem otomatik yapılmaktadır. new ile yaratılan her nesneyi belli bir zamanda, belli bir sayıda referans göstermektedir. Buna nesnenin referans sayacı denir. Continue Reading